Vi gør det nemt for dig!

Fortæl os om dine behov og vi klarer resten:

Rekruttering af medarbejdere

Via vores store medarbejderkartotek samt vores udenlandske kontorer, finder vi det rette personale.

Vi ansætter de valgte kandidater

Udformning af ansættelseskontrakter iht. Gældende overenskomst/lokalaftale. Underskrevet af vores medarbejdere før opstart

Certifikater

Vi sørger for, at medarbejderne har de rette certifi kater i forhold til det arbejde der skal udføres.

Arrangerer transport og bolig

I samarbejde med vores medarbejdere arrangerer vi transport til og fra hjemland, samt mellem bolig og arbejdsplads. Vi booker deres bolig i henhold til danske forhold og har løbende dialog med udlejer af bolig i forhold til længde af lejeperiode. Bolig bookes så tæt på arbejdsplads som muligt.

Ansøger om skattenummer/CPR-nr.

Vi laver forskudsregistrering samt indberetter til årsafslutning hos SKAT.

Lønudbetaling

Løn udbetales minimum 1 gang pr. måned. Alle medarbejdere er sikret overenskomstmæssig løn efter gældende overenskomst og eventuelle lokalaftaler.

Sygefraværsbetaling

Vores medarbejder får udbetalt sygedagpenge iht. overenskomst.

Brug af et udenlandsk køretøj

Hjælp til ansøgning om brug af et udenlandsk køretøj, hvis de kører i egen bil.

Arbejdstøj/PPE

Vi udstyrer vores medarbejdere med arbejdstøj, hjelm, sikkerhedssko samt briller. Yderligere personlige værnemidler efter nærmere aftale med kunden.

Sundhedskort

Vi er behjælpelige med at rekvirere et sundhedskort til medarbejderen.

Rejseforsikring

Alle ansatte er dækket af SEAMAR Scandinavia’s rejseforsikring.

Hands on

24/7 hotline -> Vi kan altid kontaktes telefonisk. Desuden er vi også fysisk tilstede på projekterne/sites, både ved opstart af nye medarbejdere samt regelmæssige besøg.

Download vores brochure!

Da alle vores medarbejdere bliver ansat på danske ansættelses kontrakter i SEAMAR Scandinavia A/S, benyttes RUT register ikke (Registret for Udenlandske Tjenesteydere) RUT er et register for udenlandske fi rmaer der arbejder i Danmark med udenlandske medarbejdere, for at afsikre danske forhold overholdes.

Medlem af: